27. 12. 1786 – Jozef II. vydal dvorský dekrét o pestovaní materinských jazykov, čím podnietil záujem o ich pozdvihnutie. Motivoval aj skupinu slovenských študentov na generálnom seminári v Bratislave, ktorí vytvorili krúžok vlasteneckých filológov a pripravovali kodifikáciu prvého spisovného jazyka. Členovia krúžku tvorili jadro bernolákovcov.

29.12.2013