28. 4. 1881 – V Banskej Bystrici zomrel Ján Botto, básnik, popredný predstaviteľ literárneho romantizmu a autor skladby Smrť Jánošíková.

24.04.2014