28. 9. 1830 – V Bratislave sa uskutočnila posledná korunovácia, keď ostrihomský arcibiskup Alexander Rudnay korunoval za uhorského kráľa Ferdinanda V. Habsburského. Celkovo sa v Bratislave konalo 19 korunovácií (v r. 1563 – 1830).

27.09.2013