29. 9. 1938 – V Mníchove sa zišla konferencia 4 veľmocí: Nemecka (Adolf Hitler), Talianska (Benito Mussolini), Francúzska (Édouard Daladier) a Veľkej Británie (Neville Chamberlain). Na konferencii bola prijatá dohoda o odstúpení čs. pohraničných území v prospech Nemecka.

30.09.2013