30. 9. 1961 – V Paríži vznikla Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). SR sa stala členom OECD v roku 2000.

30.09.2013