31. 12. 1996 – Slovenská republika nadviazala diplomatické styky so 121 štátmi.

29.12.2013