4. 11. 1918 – Pražský Národný výbor vymenoval tzv. dočasnú slovenskú vládu v Skalici na čele s predsedom Vavrom Šrobárom. Činnosť vlády zanikla vytvorením česko-slovenskej vlády v Prahe 14.11.1918.

31.10.2013