4. 12. 1848 – Slovenskí dobrovoľníci, ktorí bojovali v zostave cisárskej armády pod velením podplukovníka Karla Frischeisena, prešli cez Jablunkovský priesmyk na Kysuce. Začala sa druhá dobrovoľnícka, tzv. zimná výprava.

02.12.2013