4. 5. 1802 – Uhorský snem prijal zákon, podľa ktorého bola zrušená celoživotná služba v armáde. Vojenská služba v pechote trvala 10 rokov a v jazdectve 12 rokov.

29.04.2014