5. 8. 1885 – V Turčianskom Svätom Martine sa pod vedením Matúša Dulu, podpredsedu SNS, uskutočnila porada slovenských spisovateľov a kultúrnych činiteľov o aktuálnych otázkach nielen literárnej tvorby a organizácii literárneho života, ale aj národno-emancipačných snáh.

02.08.2013