6. 1. 1604 – Cisársky veliteľ a hornouhorský generál Belgiojoso násilne odobral košický dóm sv. Alžbety protestantom (evanjelikom) a odovzdal ho tamojším katolíkom. Podobné incidenty sa diali v období tzv. rekatolizácie.

30.12.2013