6. 1. 1918 – Českí ríšski a zemskí poslanci v Prahe prijali tzv. Trojkráľovú deklaráciu, ktorá požadovala zriadenie štátneho útvaru spojením českých krajín a Slovenska.

30.12.2013