7. 11. 1871 – Stará škola slovenská (Viliam Pauliny-Tóth) a Nová škola slovenská (Ján Nepomuk Bobula) uzavreli dohodu o tom, že sa nebudú verejne napádať, budú sa vzájomne informovať o činnosti a spoločne vystupovať v základných otázkach. Dohoda vydržala do volieb v roku 1872.

05.11.2013