8. 1. 1919 – Minister pre správu Slovenska Vavro Šrobár vydal nariadenie o rozpustení všetkých miestnych národných rád na území Slovenska. Obeťou centralizácie sa stala aj Slovenská národná rada.

07.01.2014