9. 1. 1991 – Federálne zhromaždenie ČSFR schválilo Listinu základných práv a slobôd ako ústavný zákon.

07.01.2014