9. 3. 1939 – Ústredná vláda v Prahe vyhlásila na území Slovenskej krajiny mimoriadny stav s cieľom zastaviť separatistické tendencie radikálneho krídla HSĽS. Prezident republiky E. Hácha odvolal slovenskú autonómnu vládu na čele s J. Tisom. Vojenský zásah sa na Slovensku chápal ako útok proti autonómnemu štátoprávnemu usporiadaniu, tzv. Homolov puč.

07.03.2014