Deň slovenskej štátnosti v Čakajovciach (okres Nitra). Súčasťou osláv bude i filatelistická výstava s cyrilometodskou i mariánskou tematikou na poštových známkach, prezentácia príležitostnej poštovej pečiatky (75. výročie vzniku prvej Slovenskej republiky) a vydanie príležitostného lístku s tematikou osláv. Na záver položenie vencov k soche prezidenta Jozefa Tisa. Podujatie sa koná v Kultúrnom dome Čakajovce

23.01.2014
8. marec 2014
15:00