Dňa 28.11.2012 Stretnutie občanov a sympatizantov s vedením SNS v Bytči v Kultúrnom dome Hlboké nad Váhom

19.11.2012
28. november 2012
13:00

Kultúrny dom Hlboké nad Váhom o 13,oo hod.