Krajská rada SNS Nitra, rokovanie sa uskutoční v Alekšinciach

03.04.2013
8. apríl 2013
19:00