Krajská rada SNS Trnava, zasadnutie sa koná v Piešťanoch

01.02.2014
7. február 2014
18:00