Odovzdávanie ocenení Malokarpatského osvetového strediska v Modre za udržiavanie tradícií, začiatok v Bartislave – Petržalka v Dome kultúry Zrkadlový háj

18.10.2013
24. október 2013
17:00