Slávnosť pri príležitosti 165. výročia Žiadostí Slovenského národa v Liptovskom Mikuláši, pri pamätníku

30.04.2013
11. máj 2013
14:00