Spomienková slávnosť pri príležitosti výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie v Gočove. Spoluorganizuje KR SNS Košice

03.07.2013
7. júl 2013
16:00