Stretnutie kandidáta SNS na predsedu BBSK Karola Konárika ml. s občanmi v Banskej Bystrici

18.09.2013
6. október 2013
11:00