Stretnutie kandidáta SNS na predsedu BBSK Karola Konárika ml. s občanmi v Brusne

16.09.2013
18. september 2013
12:00