Stretnutie kandidáta SNS na predsedu BBSK Karola Konárika ml. s občanmi v Hrnčiarskych Zalužanoch

16.09.2013
30. september 2013
12:00