Stretnutie kandidáta SNS na predsedu BBSK Karola Konárika ml. s občanmi v Žiari nad Hronom

18.09.2013
26. október 2013
11:00