Stretnutie kandidáta SNS na predsedu BBSK Karola Konárika ml. s občanmi vo Veľkom Krtíši

18.09.2013
12. október 2013
11:00