Stretnutie kandidáta SNS na predsedu BBSK Karola Konárika ml. s občanmi vo Zvolene

16.10.2013
31. október 2013
16:30