Stretnutie s vedením SNS v Považskej Bystrici, Ilave a Púchove dňa 29.1.2013

28.01.2013
29. január 2013