Veľkonočný volejbalový turnaj v Borskom Mikuláši, telocvičňa ZŠ v Borskom Mikuláši, ul. Záhorácka 919

02.04.2013
6. apríl 2013
15:00