Poslanec NR SR za SNS Karol Farkašovský sa venoval mládeži

Pridané: 24.07.2017

V mesiaci  apríl navštívil poslanec NR SR Karol Farkašovský mesto Košice a Košice - okolie. Išlo o stretnutia a prednášky na VŠ a stredných školách.  Pozvanie prijal od OZ Harmony - etický kompas.

Čo bolo dôvodom  usporiadať niečo také ?

Komunikovať slušne je umením. Čoraz viac sme svedkami a stretávame sa, že komunikácia začína byť neúctivá, vulgárna, urážlivá a  zraňujúca (akoby ten s kým komunikujem nemal city). Tento spúšťač bol motívom OZ Harmony- etický kompas usporiadať na školách sériu prednášok so známym, skúseným novinárom, bývalým moderátorom a aktuálne poslancom NR SR Karolom Farkašovským.
Akciu pod názvom "Komunikovať správne ma robí jedinečným" uvítali na Technickej univerzite v Košiciach a Strednej odbornej škole technickej. Pokračovať bude už čoskoro na ZŠ v Čani.
"Veríme, že to je cesta pre mladých ľudí nájsť rozumným spôsobom riešenia na problémy doby a v rámci slušnej komunikácie, ktorá je hodná človeka. Nie cestou násilia na uliciach."
Táto prvá etapa mala veľmi pekné ohlasy u študentov. Privítali tento prístup, kde išlo o nenásilnú a kreatívnu formu dať priestor mladým ľuďom, vypočuť si ich, poukázať na rovnocennú šancu niekam patriť a hlavne podieľať sa na verejnom živote.