Svätojánska noc v obci Mojši pri Žiline

Pridané: 03.07.2017

Žilinskí národniari, pod vedením predsedu OR SNS ZA pána Tibora Hanuliaka, sa počas Svätojánskej noci dňa 24. júna stretli s občanmi, členmi a sympatizantmi SNS v malebnej dedinke Mojš pri Žiline.

            Pri tejto príležitosti zapálili vatru v sprievode hudby a spevu pán okresný predseda SNS Žilina Tibor Hanuliak, predseda MO SNS Mojš Miroslav Rolček a starosta obce Mojš Štefan Svetko na znak symbolu a zvyku, ktorý pretrváva i dodnes na ochranu proti zlým silám.

            Pálenia vatry sa zúčastnili i podpredsedníčka OR SNS Žilina Monika Ďurechová a tajomníčka OR SNS Žilina Bronislava Ďurechová.

            Podľa tradície má očistný oheň zbaviť ľudí chorôb, posilniť okolité polia a lány, ktoré vraj vďaka vysokým jánskym ohňom prinesú neskôr vysokú úrodu.

            Zapálenie vatry počas Svätojánskej noci sa stretlo s veľkým pozitívnym ohlasom prítomných, ktorí neskrývali veľkú radosť a vyzdvihli, že i po voľbách patrí Slovenská národná strana k jednej z málo strán, ktorá sa i naďalej stretáva s občanmi a zaujíma sa o nich. Celé stretnutie sa viedlo vo veľmi príjemnej, až čarovnej atmosfére a dobrej nálade, kde prítomní vyzdvihli i pozitívny postoj k súčasnej politike SNS, pod vedením jej predsedu Andreja Danka.