Národná slávnosť na Devíne 2016

Pridané: 24.04.2016

Pri príležitosti 180. výročia výstupu štúrovcov na hrad Devín pri Bratislave zorganizovala Matica slovenská Národnú slávnosť na Devíne. Hoci ide tradične o apolitické podujatie, predstavitelia a členovia Slovenskej národnej strany na ňom nesmeli chýbať. Svojou prítomnosťou si uctili prácu Ľudovíta Štúra a jeho súputníkov pri úsilí v národnom obrodení v 19. storočí. Na slávnosti sa zúčastnili podpredsedníčka SNS Eva Smolíková, podpredseda SNS Anton Hrnko, bratislavská krajská predsedníčka SNS Dagmar Kramplová, bratislavská krajská tajomnčka SNS a predsedníčka Klubu žien SNS Marína Eva Milučká. SNS si uctila kodifikátora spisovnej slovenčiny a národného buditeľa Ľ. Štúra slávnostným položením venca pri jeho pamätnej tabuli na Devíne. Tento pietny akt prišiel podporiť aj poslanec NR SR za SNS Karol Farkašovský, tajomníčka Maríny Denisa Krásna a mnohí ďalší. FOTO: Matúš Ganzarčík, Eva Milučká