XXIII. snem Slovenskej národnej strany v Martine 18. 6. 2016

Pridané: 18.06.2016

Udelenie Radu Martina Rázusa a krst knihy o histórii SNS boli hlavné body programu slávnostného XXIII. Snemu Slovenskej národnej strany. Snem sa konal pri príležitosti 145. výročia vzniku SNS v sobotu 18. júna 2016 v Martine. Rad Martina Rázusa bol tento rok udelený speváčke ľudových piesní, folklórnej legende Darine Laščiakovej. Z rúk predsedu SNS Andreja Danka ho prevzala jej matka a vnučka Mária a Simona Frantové. Slávnostným bodom programu bol aj krst knihy ,,1871 – Začiatky slovenskej politiky a vznik Slovenskej národnej strany” autora Marcela Pecníka s kolektívom. Andrej Danko ukončil návštevu Martina na Národnom cintoríne, kde položil veniec na hrob Viliama Paulínyho-Tótha – prvého predsedu SNS v roku 1871 – ako aj k hrobom ďalších národných buditeľov. Na sneme sa zúčastnili aj ministri za SNS - minister obrany Peter Gajdoš a minister školstva Peter Plavčan.