85. výročie Zvolenského manifestu

Pridané: 20.10.2017

Dňa 16. 10. 2017 sa v Parku Štefana Višňovského vo Zvolene pri pamätníku Hlinka – Rázus konalo významné spomienkové stretnutie k 85. výročiu prijatia Zvolenského manifestu. Organizačne ho pripravila OR SNS Zvolen s miestnym odborom MS.

Je tomu už 85 rokov, čo sa vo Zvolene stretli 16. 10.1932 Andrej Hlinka a Martin Rázus - vtedajší predseda SNS, aby spojili slovenské národné sily a výsledkom tohto stretnutia bol tzv. Zvolenský manifest, ktorý bol predstavený na námestí Zvolena pred mnohotisícovým zástupom Slovákov.

Na spomienkovom akte sa prítomným účastníkom prihovoril Jaroslav Paška a Anton Hrnko. Z poslancov NR SR bol prítomný aj Štefan Zelník a Radovan Baláž a z domácich členov Krajskej rady SNS predseda Štefan Turek, prednosta Okresného úradu BB Július Ernek, okresní predsedovia ako aj poslanci VUC a poslanci mesta Zvolen. Po odspievaní slovenskej hymny a hymnickej piesne „Aká si mi krásna“ položili hostia kytice k pamätníku.

Po skončení spomienkového aktu sa v sídle OR SNS Zvolen konala slávnostná Krajská rada SNS, ktorá okrem iného prerokovala aj stratégiu k prebiehajúcim voľbám do VÚC.

[caption id="attachment_40223" align="alignnone" width="640"] cof[/caption]

[caption id="attachment_40225" align="alignnone" width="640"] cof[/caption]