V Čani sa konala zaujímavá prednáška “Komunikácia je cesta k úspechu”

Pridané: 10.10.2017

Poslanec NR SR za SNS Karol Farkašovský medzi školákmi a občanmi v Čani: "Sme ľudia a každý z nás je iný, svojský. Ak chceme spolu vychádzať, ak si chceme porozumieť, nemáme inú možnosť iba spolu komunikovať. Bez ohľadu na to kto sme, kde žijeme, čo robíme, aké máme postoje a názory. Bez komunikácie by ľudstvo jednoducho uviazlo vo vývoji.   Keby sme prestali spolu komunikovať zvíťazila by ľahostajnosť a stratili by sme to, čo nás robí jedinečnými. Komunikácia je veľké umenie, ale sa dá sa naučiť. Možno ju prirovnať k živému organizmu, ktorý sa stále vyvíja. Preto sa aj my musíme učiť komunikovať sústavne, po celý život. Je to v našom záujme, aby sme nebrzdili samých seba. Naša komunikácia nám totiž nastavuje zrkadlo jednak ľudské, osobnostné ale aj profesionálne. Práve preto musíme našu každodennú komunikáciu stavať na princípe slušnosti, úcty a vzájomného rešpektu." Tieto a mnohé ďalšie zaujímavé myšlienky zazneli v prednáške poslanca NR SR za SNS  Karola Farkašovského pred žiakmi ZŠ v Čani pri Košiciach. Cieľom stretnutia bolo žiakom 8. a 9. ročníka ponúknuť cenné rady do života – najmä v tom ako môžu vďaka dobrej komunikácii zvýšiť svoju cenu na trhu práce  a byť po všetkých stránkach v živote úspešní. To, že aj v politike sa sluší a patrí komunikovať s občanmi nielen dva týždne pred voľbami, ale hovoriť s nimi a počúvať ich počas celého volebného obdobia, dokázal pán poslanec na následnom stretnutí s členmi MO SNS, starostom obce a poslancami OZ za SNS. Odmenou pre všetkých bola nielen dobrá diskusia, ale pekný folklórny program v podaní Klubovčaniek.