Ďalší krok k podpore domácich producentov potravín

  Pridané: 21.09.2017

  NÁRODNÝ POTRAVINOVÝ KATALÓG („NPK“), ktorý je výsledkom aktívnej práce Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky („MPRV SR“), ktoré vedie nominant SNS a ktoré úzko spolupracuje aj s poslancami NR SR. Ide o novinku v oblasti stravovania a výživy - najmä pre inštitúcie akými sú nemocnice, školy a iné štátne zariadenia.

  Ako je Vám určite známe, zastupujem poslanecký klub SNS na výbore pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a vo všeobecnosti sa zaujímam o problematiku najmä pôdohospodárstva. Od zloženia poslaneckého sľubu som si dala v tejto oblasti jasný cieľ, ktorý je aj dlhodobým cieľom SNS, a to je potravinová sebestačnosti Slovenska, resp. čo možno najväčšie priblíženie sa potravinovej sebestačnosti. Hovorím zámerne o priblížení sa, pretože v dnešnom svete globalizácie a otvoreného slobodného trhu v rámci EÚ je absolútna potravinová sebestačnosť veľmi ťažko dosiahnuteľná, avšak je našou povinnosťou robiť všetky prípustné opatrenia na jej zabezpečenie. Pri prijímaní príslušných opatrení spolupracujeme aktívne s MPRV SR a záujmovými samosprávami poľnohospodárov.

  NPK je práve jedným z takýchto opatrení a veľmi sofistikovaným. Vysvetlím prečo. V prvom rade je nutné ozrejmiť čo pod pojmom NPK rozumieme. Nejde o „papierový katalóg“ ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Ide o moderný elektronický kontraktačný systém (niečo na štýl elektronického trhoviska), ktorý umožní jednoduchší prístup k verejným zákazkám slovenským výrobcom a dodávateľom potravín. Výrobcovia a dodávatelia potravín sa budú zapojiť do projektu ak splnia tri kroky:

  1. zapísanie do zoznamu hospodárskych subjektov (Úrad pre verejné obstarávanie),
  2. v prípade splnenia podmienok zápis do registra partnerov verejného sektora,
  3. vyplnenie produktového listu.

  NPK zabezpečí jednoduchý nákup kvalitných, bezpečných a samozrejme slovenských potravín, v ktorom bude na prvom mieste nie cena, ale kvalita a bezpečnosť. Čoraz viac Slovákov  sa dnes rozhoduje podľa kvality  potravín a nie podľa ceny, čo je  chvályhodné.  Ale aj nad tým sa treba zamyslieť. Prečo sú naše potraviny o niečo drahšie? Napríklad naši producenti oleja nesmú a  ani nedávajú do oleja nekvalitnú repku alebo slnečnicu ako to robia zahraniční výrobcovia oleja a preto je náš olej o niečo drahší, rovnako pri podiele mäsa v mäsových výrobkoch – u slovenských výrobkov ide o podiel čistej svaloviny, čo nie vždy platí aj pre zahraničných. A tak podobne je to aj s inými  potravinami, máme jednoducho prísnejšie pravidlá, čo sa prirodzene odrazí na cene. Aj udržanie si vysokej kvality slovenských výrobkov musí byť jednou z top priorít Slovenska.

  SNS podporila myšlienku vzniku NPK ako jedného z impulzov pre našich výrobcov potravín, aby ich kvalita nebola pre nich viac konkurenčnou prekážkou (keďže pochopiteľne spôsobuje o niečo vyššiu cenu) ako výhodou. NPK je podľa mňa unikátny projekt, ktorý dokáže dostať bezpečné a zdravé potraviny do verejného stravovania.

  Okrem toho, že objednávaním cez NPK si môžu školy, škôlky, nemocnice, štátne inštitúcie, vojaci, ale aj iní obstarávatelia zabezpečiť kvalitné a čerstvé potraviny, týmto spôsobom podporíme domácich - lokálnych producentov, ktorí sú samozrejme pod štátnou kontrolou a budú dodávať potraviny a potravinové výrobky v požadovanej kvalite. Taktiež je nutné spomenúť, že aj z hľadiska životného prostredia bude NPK prínosom, vznikne istotne menej odpadu a dôjde k zníženiu uhlíkovej stopy.

  Dňa 4. septembra sa spustilo vypĺňanie produktových listov a ja verím, že ak aj prídu malé nedostatky, alebo zádrhely, tie sa určite rýchlo odstránia a NPK splní svoju misiu, svoj cieľ- zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre našich obyvateľov.