Spomienka na Štefana Mišíka

Pridané: 27.09.2017

 

Je našou povinnosťou nezabúdať a preto si aj pripomínať výročia významných mužov slovenského národa. Bez ich obetavej a nezištnej činnosti by sme dnes možno neboli nie len ako samostatný štát ale aj národ.

Štefan Mišík kňaz a na sklonku svojho života aj kapitulny vikár bol jeden z tých pre národ sa obetujúci. Preto naša okresná organizácia SNS si každoročne spomienkovou slávnosťou pri pamätných tabuliach v obci Hnilec a na skale pri ceste do Spišskej Novej Vsi /Mišíková skala/ spomína na toho vzácneho človeka.