Deň obce v Liptovskej Štiavnici

Pridané: 28.08.2017

Kultúrny a zábavný program  nazvaný Deň obce pripravili na záver leta 26. augusta v obci Liptovská Štiavnica pri Ružomberku. Deti sa mohli  vyšantiť počas rôznych hier. Divákov pobavili folklórny súbor Liptov z Ružomberku, ktorý priniesol do obce nošu dolnoliptovských tancov, spevov a zvykov. K nim sa pridali aj žiaci tanečnej školy Alkana z Ružomberku.
Večer pokračovala tanečná zábava s hudobnou skupinou Orion.
Obec L. Štiavnicu počas Dňa obce navštívila poslankyňa Národnej rady SR Eva Smolíkova spolu s predsedom Okresnej orgaiízácie  SNS v Ružomberku Miroslavom Zigom. Na tamojšom obecnom úrade ich privítal starosta obce Dušan Lauko, kandidoval za SNS. Oboznámil ich s históriou obce, z jej aktivitami a ďalším zámerom obce.Prvá písomná zmienka o tomto sídle pochádza z roku 1300. Do vlastníctva zemanov sa Štiavnica dostala v prvej polovici 14. storočia.  Od tých čias sa dedina vyvíjala ako sídlo zemianskych rodín. Aj časť dnešnej Ludrovej, Zemianska Ludrová, pôvodne administratívne patrila k Liptovskej Štiavnici.
Starosta obce L. Štiavničky uviedol, že za posledných desať rokov sa zvýšil počet ich obyvateľov asi o 300. Súvisí to s vybudovaním novej časti obce, ktorá sa nachádza pri jej vstupe. Zvýšenie počtu nových domov spôsobilo, že v dedine narástol aj počet rodín s malými deťmi.  "Rodičia  vozia deti  do materský škôlok v susedných obciach, alebo do Ružomberka. Z uvedeného dôvodu chceme v dedine vybudovať materskú školu vedľa našej  malotriednej školy." D. Lauko  poznamenal, že obec si na uvedenú stavbu šetrí peniaze a uchádzajú sa aj o štátnu dotáciu na škôlku.

D. Luako informoval hostí, že v L. Štiavnici sa im darí rozvíjať  cestovný ruch. Súkromní podnikatelia v nej vytvorili komplex drevených stavieb rodinných domov nazvaných Chalúpkovo. Pri ich výstavbe  sa inšpirovali sedliackymi domami, ktoré počas roka využívajú turisti zo Slovenska aj zahraničia.