SNS si pripomenula v Banskej Bystrici 73. výročie Slovenského národného povstania

Pridané: 29.08.2017

Predseda parlamentu a SNS Andrej Danko ako jeden z ústavných činiteľov sa dnes v Banskej Bystrici zúčastnil na celoslovenských oslavách 73. výročia Slovenského národného povstania. Oficiálny program sa konal aj za prítomnosti priamych účastníkov protifašistického odboja. Nechýbali poslanci NR SR za Slovenskú národnú stranu.

 „V deň výročia SNP je potrebné vzdať úctu všetkým, ktorí stáli na čele povstaleckých vojsk. Najväčšiu úctu mám k osobe Gustáva Husáka, je to nedocenená osobnosť našich dejín. Je potrebné si vždy všimnúť, kto a za čo bojoval. Našťastie sa našli ľudia, ktorí sa vzopreli zlu, proti nezodpovedným fašistom. Tí ovládali regionálne úrady, potláčali ľudské práva, a tak nevinne ovládli celý štát. Ďakujem najmä tým, ktorí ste prišli so svojimi deťmi, aby ste ukázali signál, že šialenci Slovensko neovládnu.“ Zdôraznil Andrej Danko.

Andrej Danko spomenul súčasnú rozpoltenosť Slovenskej republiky, ktorú aj symbolizuje pamätník SNP v Banskej Bystrici v tvare rozpolteného srdca, týčiaci sa nad hlavami účastníkov osláv. „Má nám symbolizovať práve to ťažké obdobie, kedy niektorí podľahli v boji za štátnosť proti tým, ktorí začali potláčať základné ľudské práva, týrať iných, ponižovať, zosmiešňovať.“

"Začnite s vysťahovaním", tak znel pokyn generála Goliana, ktorým zavelil na aktívnu obranu voči nacistom. „Keďže som v Banskobystrickom kraji, začnite voľby s vysťahovaním Vy, ktorí tu žijete. Môžete aj iným krajom ukázať, aby nedovolili pokračovať nezodpovedným ľuďom pri ovládaní štátnej moci.“ Premostil šéf SNS na tému blížiacich sa volieb do orgánov vyšších územných celkov.

Ďakovné slová zazneli z úst predsedu Danka: "Chcel by som vyjadriť pokoru a vzdať úctu tým, ktorí ste sem prišli, a ktorí vedia, čo znamená bojovať za slobodu. Neuvedomujeme si, aké to je žiť v neustálom napätí a strachu. Tí, čo povstanie zažili, vedia, čo je to sa báť o svoj život, život svojich rodičov a blízkych. Zameriavam sa hlavne na dobro a klaniam sa účastníkom povstania zato, že nedovolili, aby zlo ovládlo Slovensko. Hlboká poklona Vám, ktorí ste bojovali za našu slobodu. Slobodu si musíme chrániť." 

 V Bratislave, dňa 29. 8. 2017