Národpisné podujatie na Vlkolínci

Pridané: 31.07.2017

Tradičné podujatie Nedeľa vo Vlkolínci uskutočnilo sa 30. júla vo svetoznámej osade Vlkolínec. Tohtoročný program nosnej akcie letnej sezóny v osade UNESCO ponúkol tvorivé dielne pre rodiny s deťmi, či možnosť zanechať odkaz na strome priateľstva medzi národmi. Sprievodným podujatím bolo Medzinárodné umelecké sympózium Vlkolínec.

Ružomberský primátor Igor Čombor privítal vo Vlkolínci aj delegáciu Slovenskej národnej strany (SNS), ktorej členmi boli poslanci za uvedenú stranu Magdaléna Kuciaňová a Stanislav Kmec, ružomberský predseda SNS Miroslav Zigo a tajomníčka  uvedenej organizácie Jana Bagiová.

Poslankyňa NR SR M. Kuciaňová v príhovore okrem iného uviedla, že vo Vlkolínci je prvýkrát. Je veľmi rada, že prišla na takéto podujatia. Vyzdvihla tamojšiu krásu prírody a architektúry a prisľúbila, že sa sem opätovne vráti.

Primátor I. Čombor informoval hostí, že tradícia Nedele vo Vlkolínci vznikla už v roku 1993. Odvtedy sa každoročne teší bohatej návštevnosti nielen domácich, ale aj návštevníkov zo širokého okolia a zahraničia. Program doplnili o tvorivé dielne pre rodiny s deťmi, v rámci ktorých mohli  záujemcovia hravou formou otestovať svoje zručnosti, kreativitu a na pamiatku si odniesť aj vlastnoručne vyrobený suvenír. Tieto dielne sú v ponuke nepretržite aj počas mesiacov júl a august.

Na podujatí vo Vlkolínci vystúpili ružomberské folklórne súbory Liptov a Salatín, country kapela Jamtour z Kroměříža, Miťo Bomba a Allan Mikušek. Divadlo na hojdačke zahralo predstavenie pre deti Na zemi dobre mi. Sprievodným podujatím bolo Medzinárodné umelecké sympózium Vlkolínec, ktorého sa zúčastnili domáci umelci a hostia z partnerských miest mesta Ružomberok – českého Kroměříža a srbského Báčskeho Petrovca. Diela vytvorené počas sympózia budú vystavené v miestnej minigalérii.

Z účastníkmi sympózia sa stretli aj poslanci NRSR za SNS, ktorí im odovzdali knihy o histórii ich strany. Poslanci pozitívne hodnotili skutočnosť, že Ružomberok udržuje dobré kontakty s našimi krajanmi na Dolnej zemi.

Program Nedele vo Vlkolínci obohatili o ukážky prác remeselníkov, ktorí boli na priestranstvách pred domami predvádzali svoje umenie. Cieľom podujatia je totiž pripomenúť si unikátnosť tejto kultúrnej pamiatky, podporiť povedomie verejnosti o tomto jedinečnom mieste a predovšetkým deťom a mládeži priblížiť život a prácu našich predkov.