Eduard Markovič: Rozvoj kúpeľníctva podporí aj cestovný ruch

21.07.2016

Asociácia slovenských kúpeľov na valnom zhromaždení slovenských kúpeľov koncom júna v Trenčianskych Tepliciach, sa zaoberala podnetmi pre realizovanie podpory slovenského kúpeľníctva v zmysle NR SR schváleného Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 až 2020. V úvode rokovania slovenskí kúpeliari poďakovali Slovenskej národnej strane, že sa jej podarilo presadiť do Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 až 2020 podporu kúpeľníctva na Slovensku.

Na uvedenom valnom zhromaždení ASK boli schválené podnety pre podporu kúpeľníctva, prostredníctvom ktorých sa dosiahne zlepšenie dostupnosti kúpeľnej starostlivosti pre viac ako 130 000 občanov Slovenska, ktorí ročne absolvujú kúpeľnú starostlivosť. Ide výhradne o kúpeľné zariadenia s lekárskym a zdravotníckym zázemím a zákonom uznaným prírodným liečivým zdrojom.

Schválené podnety ASK zabezpečia zvýšenie postavenia kúpeľnej starostlivosti, ako primárnej zdravotnej prevencie pre predĺženie dĺžky života v zdraví pre občanov Slovenska. V indexe HLY je Slovensko až na 27. mieste z 28 krajín EU a na poslednom mieste z krajín V4. Kúpeľná starostlivosť je prevenciou predčasnej invalidity a odkázanosti na sociálny systém.

ASK v zmysle výstupov valného zhromaždenia predloží uvedené podnety: Novelizovať zákon o dani z pridanej hodnoty, prostredníctvom čoho sa dosiahne možnosť odpočtu DPH pri investíciách do rozvoja kúpeľov. V súčasnosti platné právne predpisy na úseku DPH to nedovoľujú. Vytvoriť právny priestor, aby pre segment kúpeľníctva bola zákonom znížená sadzba dane z príjmu na úroveň 10%. Na úseku ochrany prírodných liečivých zdrojov prijať legislatívne úpravy zvyšujúce ich ochranu a na úseku prerozdeľovania finančných zdrojov z verejného zdravotného poistenia dosiahnuť zvýšenie podielu finančných prostriedkov na hradenie ústavnej zdravotnej starostlivosti v prírodných liečebných kúpeľoch na úroveň 2% z ročných výdavkov zdravotnej starostlivosti SR.

Slovensko patrí medzi európske veľmoci vo výskyte a tradičnom využívaní prírodných liečivých zdrojov, ktorými sú prírodné liečivé vody a klimatické podmienky vhodných na liečenie, s cieľom podpory zdravia. Podpora slovenského kúpeľníctva vytvára trvalé hodnoty národného bohatstva Slovenska. Tradičné kúpeľníctvo patrí medzi významné kultúrno-historické dedičstvo, nemá more, ani pyramídy, ale je bohaté na prírodné liečivé zdroje. Súčasné problémy v Európe, vytvorili priestor pre vyššie využívanie aktivít cestovného ruchu v bezpečných krajinách sveta a podporí malé a stredné podnikanie, živnostníkov z radov dodávateľov tovarov a služieb pre kúpele.

S rozvojom kúpeľníctva, sa podporí i rozvoj nových zariadení cestovného ruchu, znamená podporu udržateľnosti a rastu pracovných síl Slovenska. Rozvinuté kúpeľníctvo je významnou prevenciou najčastejšie sa vyskytujúcich chorôb. Kúpeľná starostlivosť, na báze využívania lokálnych prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie, je najmenej nákladnou zdravotnou starostlivosťou, v porovnaní s nemocničnou zdravotnou starostlivosťou, znamená aj významné šetrenie výdavkov na lieky.

(Autor je predseda Krajskej rady SNS Prešov.)

AKTUÁLNE KAMPANE
POZÝVAME VÁS
HISTORICKÝ KALENDÁR

24. 11. 1805 – V Rimavskej Sobote zomrel Peter Madáč, slovenský lekár, chemik, spisovateľ a publicista, vo funkcii stoličného lekára položil základy verejného zdravotníctva v Liptove, zároveň vypracoval návrh na školenie pôrodných babíc.

KALENDÁR PODUJATÍ
november 2017
P U S Š P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930EC