Eva Antošová: SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA DȎSLEDNE CHRÁNI SLOVENSKÚ PȎDU!!!!

02.03.2017

Februárová schôdza NR SR ukázala pri hlasovaní o ústavnom zákone, že ochrana slovenskej pôdy, ktorú iniciovala Slovenská národná strana má podporu takmer všetkých politických strán (s výnimkou liberálnych alebo skôr neoliberálnych politických strán, či poslancov), čo ma nesmierne teší. Avšak ako Slovenská národná strana avizovala ide o prvý stavebný kameň, akýsi základ, na ktorom treba dôslednú ochranu slovenskej pôdy stavať.

V spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPRV SR“) budú s najväčšou pravdepodobnosťou, už na aprílovej schôdzi NR SR predložené dve z troch pripravovaných mechanizmov na ochranu poľnohospodárskej pôdy v Slovenskej republike.
Prvým bude médiami pertraktovaná a neprávom démonizovaná novela zákona č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane pôdy“). Novela Zákona o ochrane pôdy bola v médiách dezinterpretovaná ako novela, ktorá otvára trh s poľnohospodárskou pôdou pre cudzincov a znižuje ochranu slovenskej pôdy pred jej špekulatívnym výkupom, pričom opak je pravdou. Mätúce a z kontextu vytrhnuté informácie uvedené v médiách vznikli ako reakcia na vypustenie podmienky 10 ročného pobytu pre budúceho nadobúdateľa poľnohospodárskej pôdy. Ako je všeobecne známe táto podmienka bola veľkým tŕňom v päte Európskej komisii, ktorá v tejto veci začala, tzv. „infringement“ pre údajné porušenie komunitárneho práva. Tu treba doplniť zásadnú vec, ktorú média či už vedome alebo nevedome prehliadajú, a to že podmienka, tzv. 10 ročného trvalého pobytu (sídla) je len jednou z viacerých podmienok, ktoré Slovenskej republike Európska komisia vytýka, a ktoré sa snaží z nášho právneho poriadku odstrániť. Ďalšie sú napríklad, tzv. podmienka „aktívneho poľnohospodára“, podmienka „prednosti v obci hospodáriaceho poľnohospodára“ a ďalšie. Podmienka 10 ročného trvalého pobytu (sídla) nebola reštrikcia, ktorá by zasiahla priamo len cudzincov alebo priamo zabraňovala špekulatívnemu výkupu pôdy (áno môžeme sa baviť o určitom „odstrašujúcom“ efekte, avšak existujú oveľa účinnejšie mechanizmy ochrany, ktoré popíšem nižšie), ale mala značne negatívny dopad aj na domácich poľnohospodárov, predovšetkým na tých novozaložených začínajúcich podnikateľov, ktorí nemohli z dôvodu svojej len krátkej existencie splniť podmienku 10 rokov sídla, resp. miesta podnikania v Slovenskej republike. Novela Zákona o ochrane pôdy teda vypúšťa podmienku 10 ročného trvalého pobytu (sídla), ktorá obmedzovala v nemalej miere aj našich poľnohospodárov, avšak ďalšie podmienky, ktoré zabezpečujú, aby poľnohospodárska pôda bola nadobúdaná subjektami, ktoré reálne vykonávajú poľnohospodársku činnosť a nie špekulantami, pričom rovnako zachovala prednosť ponuky odpredaja „domácemu poľnohospodárovi“ (sídliacemu v obci, v ktorej sa pozemok nachádza; následne sídliacemu v susednej obci), a to všetko napriek „výčitke“ zo strany Európskej komisie.

To znamená, že Slovenská republika naďalej trvá na tom, že ostatné napadnuté nástroje regulácie, t. j. stupňovitá ponuka, prednosť záujemcu z nižšieho ponukového stupňa a podmienka aspoň trojročného výkonu podnikania v poľnohospodárskej výrobe, nie sú v rozpore s právom EÚ. Účinkom týchto ustanovení nie je vylúčenie subjektov pochádzajúcich z iných členských štátov EÚ z možnosti získať vlastníctvo pozemku. Výber nadobúdateľa pozemku je vždy len vecou voľby vlastníka pozemku. Aby sa zabezpečilo, že poľnohospodárska pôda sa nebude dostávať neregulovaným spôsobom do vlastníctva subjektov, ktorí ju využívajú iba ako prostriedok ukladania kapitálu (najčastejšie ide o zahraničné špekulatívne subjekty), predmetná novela prináša ustanovenie predkupného práva Slovenského pozemkového fondu (ďalej len „fond“) voči pozemkom, ktorých ponuka na prevod sa zverejní na webovom registri ponúk. Fond tak bude mať možnosť, ak to bude z hľadiska jeho potrieb a úloh ako aj záujmu na racionálnom usporiadaní vlastníckej a užívacej štruktúry poľnohospodárskych pozemkov opodstatnené, získať vlastníctvo ďalších pozemkov.

Novela ďalej prináša zvýšenie transparentnosť na trhu s poľnohospodárskymi pozemkami a jeho verejnosti, doplnením elektronickej evidencie poľnohospodárov. V tejto evidencii sa budú evidovať všetci podnikatelia v poľnohospodárskej výrobe, ktorí sú podľa zákona oprávnenými záujemcami vrátane začínajúcich poľnohospodárov. Z dôvodu podpory prístupu aktívnych poľnohospodárov k vlastníctvu pôdy sa v návrhu ustanovuje aj vylúčenie predkupného práva spoluvlastníka pozemku, ak sa prevádza spoluvlastnícky podiel na pozemku na evidovaného poľnohospodára.

Ako je uvedené vyššie predkladaná novela Zákona o ochrane pôdy vo väčšej miere chráni slovenskú pôdu pred jej špekulatívnym výkupom.

A čo je dôležité, novela Zákona o ochrane pôdy bude NR SR predložená na schválenie spolu s osobitným zákonom, ktorý bude chrániť poľnohospodársku pôdu, tzv. „limitáciou výmer“. Uvedený mechanizmus, ktorý bude limitovať najväčšiu možnú výmeru, ktorú bude možno nadobudnúť, sa v zahraničí osvedčil ako najlepšia ochrana pred špekulatívnym výkupom pôdy, pri ktorom je pôda vnímaná iba ako komodita, na ktorej sa dá zarobiť (čo Slovenská národná strana kategoricky odmieta). Rovnaký mechanizmus má napr. Maďarsko (maximálne 300ha pre fyzickú osobu a maximálne 500ha pre rodinnú; na naše účely povedzme právnickú osobu) či Poľsko.

SNS považuje ochranu slovenskej pôdy za prioritu, a robí všetko pre jej ochranu pred špekulatívnym výkupom. Slovenskú pôdu budeme chrániť i napriek výčitkám a názoru Bruselu. Mechanizmy, ktoré som uviedla vyššie nie sú poslednými a v priebehu roka bude predložený aj návrh zákona upravujúci oblasť potravinovej bezpečnosti Slovenskej republiky, ktorá je s ochranou poľnohospodárskej pôdy neoddeliteľne spätá.

AKTUÁLNE KAMPANE
POZÝVAME VÁS
HISTORICKÝ KALENDÁR

11. 12. 1903 – V Prahe zomrel Martin Hattala, jazykovedec, profesor českej univerzity v Prahe, autor diela Krátka mluvnica slovenská, normatívnej príručky spisovnej slovenčiny.

11. 12. 1975 – V Bratislave otvorili novú výškovú budovu Slovenskej televízie v Mlynskej doline.

KALENDÁR PODUJATÍ
december 2017
P U S Š P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031