Janka Tulisová: Čaká Slovákov nepodmienený príjem?

18.08.2016

Prvá priemyselná revolúcia sa začala v roku 1760 v textilnom priemysle, odvtedy sa ľudstvo pohlo v oblasti priemyslu míľovými krokmi vpred. Vo švajčiarskom meste Davos bola odprezentovaná takzvaná štvrtá priemyselná revolúcia, ktorá je charakteristická širším využitím robotizácie nielen v oblasti výroby, ale i v službách, umelej inteligencie, 3D tlačiarní i nanotechnológií.

V súčasnosti sa z televíznych kanálov dozvedáme o vývoji a práci robotov, ktorí sú schopní nahrádzať aj prácu v sociálnych oblastiach, napríklad na recepciách v hoteloch, či nemocniciach ako informátori. Dokonca vyvinuli robotov – spoločníkov pre starých a osamelých ľudí. V Kanade realizovali analýzu, kde zostavili postupnosť profesií, ktoré sú roboty schopné vykonávať dobre a zle, výsledkom tejto analýzy bol záver, že v tridsiatichpiatich prípadoch budú ľudské činnosti do 20 rokov nahradené robotmi.

Netreba chodiť ďaleko – aj v slovenských automobilkách pracuje podstatná časť robotov pri opakovaných prácach . Treba sa ich obávať? Pokrok nie je možné zastaviť a obavy sú určite namieste, ale nemali by byť z robotov, ale zo systému, aký sme schopní nastaviť v prospech ľudí. Robotizácia a využívanie umelej inteligencie prinesie veľkú zmenu, na ktorú nie sme všetci pripravení a technicky vybavení. Je toho dôkazom Švajčiarsko, ktoré je považované za jednu z najvyspelejších krajín a aj napriek tomu tam prebehli protesty, proti masívnemu zavádzaniu robotov do pracovnej oblasti. Ich sociálny systém sa snažili navrhnúť na možnosť vyplácania nepodmieneného základného prímu, ide o peňažnú dávku vyplácanú doživotne jedenkrát mesačne každému dospelému občanovi.

Experimenty v oblasti zavádzania nepodmieneného základného doživotne vyplácaného prímu už prebiehajú v niektorých západných krajinách, napríklad v Nemecku. Je to teda predpríprava náhrady ľudskej práce za tú robotickú? Odpoveď znie áno, avšak sú profesie, ktoré sa nedajú nahradiť ani umelou inteligenciou, do tejto skupiny patria všetky tvorivé a kreatívne profesie a remeslá, či umenie. Taktiež ľudia s odborným vyšším vzdelaním nebudú nahradzovaní robotmi, preto sú dôležité všetky inovatívne zmeny v nastavení vzdelávacieho procesu, ktorý podporí kreativitu a tvorivosť hlavne v oblasti vedy a výskumu. Profesia každého dospelého obyvateľa by sa podľa tejto evolučnej myšlienky stala cťou a nie len povinnosťou, nástrojom na zarábanie peňažných prostriedkov. Veď nezabúdajme, že existencia každého z nás by mala byť ľuďom pre radosť a svetu na osoh.

Slovensko ako krajina s malým počtom obyvateľov by pri masívnejšom zavádzaní robotizácie mohla dosiahnuť pozitívny ekonomický príjem pre každého obyvateľa pri dostatočne vysokom odvodovom zaťažení každého robota pracujúceho na území SR, táto daň by bola použitá na vyplatenie nepodmieneného základného príjmu. Je na našich zástupcoch v parlamente, ako promptne budú postupovať pri riešení tejto (r)evolučnej situácie, ktorej experiment už prebieha.

(Autorka je členka SNS v Bytči.)