Jaroslav Regec: Práca nie je nepriateľ

01.03.2016

Prácu stavali na najvyšší piedestál všetky formy usporiadania spoločnosti skrz celé dejiny nášho národa. Komunizmus, či feudalizmus, práca bola vždy posvätná a chvályhodná činnosť. Napokon, je nespochybniteľným faktom, že práca je to, na čom stojí samotná existencia civilizácie. Všetci poznáme okrídlené heslo: „Práca šľachtí!“, poznáme pravdivé slovenské príslovie: „Bez práce nie sú koláče.“. Mnohým z nás naši starkí, naši rodičia vraveli, že za žiadnu prácu sa človek nemá hanbiť. Slováci vždy niesli označenie pracovitého národa.

Byrokracia dostala našu krajinu do stavu, že dnes prvýkrát v dejinách sa na prácu hľadí ako na niečo zlé. Spravili z práce nepriateľa. Zaniesli legislatívu a spoločenskú diskusiu pojmami: „čierna práca“ a „nelegálne zamestnávanie“ a potom stlačili zamestnávateľov a aj zamestnancov takou haldou administratívy, že niekedy zaberie papierovanie viac času než samotný výkon práce. Nie je to šialené? V tieni kontrol, pokút a hory papierov už najťažšou časťou podnikania nie je tá skutočnosť, že čo vyrábať, aké služby poskytovať, ako vytvoriť a udržať pracovné miesta, ako sa presadiť na trhu, ale zbytočná a zaťažujúca administratíva.

Najmä pre rozvoj vidieka, cestovného ruchu, poľnohospodárstva, t.j. tých oblastí na ktorých má stáť hospodárske oživenie nášho regiónu, je tento stav neudržateľný. Živnostník a drobný podnikateľ, ktorý je schopný poskytnúť prácu musí byť, čo v najmenšej miere zaťažovaný. Najvyšší čas okresať byrokratické prekážky v zamestnávaní a prestať si mýliť vymýšľanie a vyžadovanie vypisovania papierov a vypĺňanie elektronických formulárov s ochranou zamestnancov.

Najvypuklejší problém zo pohľadu rozvoja vidieka je napríklad zamestnávanie sezónnych pracovníkov. Žatva na poli, zber vo vinohrade, práca v lese, či v penzióne, chate, či aquaparku, závislom od sezóny, nemôže podliehať rozmarom od úradníckeho stola. Ďalej treba vyhodiť analógové prvky z digitálneho sveta. Ak má subjekt povinnosť prihlasovať zamestnanca a robiť iné úkony elektronicky, nesmie byť zároveň zaťažený viesť akékoľvek záznamy aj v papierovej podobe.

Zníženie odvodovej záťaže a ľahšie zamestnávanie študentov a dôchodcov by malo byť samozrejmosťou. Nie však v krajine, kde sa z práce stal nepriateľ. Musíme to zmeniť, kým nie je neskoro. Som preto presvedčený, že na živnostníka, ktorý zamestnáva päť a menej ľudí, by sa nemali vzťahovať niektoré ustanovenia Zákonníka práce.

Zabojujme o to, čo sme stratili. Aby sme sa znovu stali krajinou pracovitých a pracujúcich. Aby sme ostali krajinou postavenej na rodinnej súdržnosti, kde deti bývajú na skok od rodičov. Lebo dnes to začína byť na 4 až 6 hodín – ale lietadlom.

(Autor je predseda OR SNS Snina.)