Jaroslava Bašová: Sociálni pracovníci volajú SOS

22.08.2016

Sociálna práca je odborná činnosť, ktorá na profesionálnom základe zabezpečuje starostlivosť o klienta, ktorého vzťah s prostredím v ktorom žije je narušený. Sociálna práca sa realizuje prostredníctvom sociálnych služieb verejnými a neverejnými poskytovateľmi.

Cieľom profesionálnych sociálnych pracovníkov je realizovať ich sociálne ciele, program, plány či projekty, poskytovať klientom služby, ktoré vedú k uspokojovaniu ich sociálnych potrieb. Uskutočňovaním sociálnej práce sa realizuje veľká miera sociálno-politických zámerov. Profesionálni sociálni pracovníci poskytujú služby klientom v najrozmanitejších životných situáciách. Tým ako sociálni pracovníci pôsobia na klienta, aký zvolia tón hlasu, prípadne ako sa snažia pomôcť klientovi ovplyvňuje celkovú atmosféru. Roly sociálnych pracovníkov často vyžadujú rýchle a správne rozhodnutie, osobné nasadenie pri riešeniach problémov klientov, emocionálnu rovnováhu, teoretickú i praktickú erudovanosť a dodržiavanie etiky.

Kvalifikovaní a skúsení sociálni pracovníci by mali byť pre každého zamestnávateľa hlavnou hybnou pákou kvality poskytovaných sociálnych služieb. Kvalita znamená spokojnosť. A čo pracovná spokojnosť? Aké opatrenia sa prijímajú na zvýšenie pracovnej spokojnosti sociálnych pracovníkov? Zamestnanci, ktorí sú spokojní so svojou prácou, zostávajú na svojich pracovných pozíciách. Aké faktory teda udržia sociálnych pracovníkov vo výkone svojej profesie? Faktory, ktoré sa dotýkajú statusu sociálneho pracovníka a obsahu jeho práce. To sú základné motívy vedúce k spokojnosti. Veľmi však záleží na obsahu pracovnej náplne, pracovných postupoch zamestnávateľa, spôsobe riadenia a pracovných podmienkach aké zamestnávateľ sociálnym pracovníkom vytvorí. Aké kompetencie im pridelí……aký status vytvorí.

Všeobecne platí, že pracovné prostredie ovplyvňuje sociálnych pracovníkov. Podmienky pracovného prostredia, vedenie a spôsob riadenia, komunikácia, rozmanitosť pracovných úloh a povinností, stres, pracovná záťaž, zodpovednosť a mnohé ďalšie, majú značný vplyv na výkon praktickej sociálnej práce. Sociálni pracovníci nemôžu byť úspešní vo svojom poslaní, ak nie sú motivovaní, spokojní a neuznávaní ako rovnocenní partneri. Sociálni pracovníci vnímajú status sociálneho pracovníka ako veľmi nízky ako aj finančné ohodnotenie. Podmienky pre kvalitný výkon sociálnej práce, či už vo verejnom, alebo neverejnom sektore, sú nedostatočné. A predsa sú oddaní, nemôžu zlyhať… pomáhajú ľuďom v núdzi.

Sociálni pracovníci odporúčajú riadiacim pracovníkom vytvoriť podporujúce, rovnocenné pracovné prostredie. Sústrediť pozornosť najmä na spôsob riadenia a komunikácie, rozmanitosť práce, pracovný stres a autonómiu, kvalifikáciu a ohodnotenie nakoľko tieto pracovné charakteristiky sú významnými determinantmi pracovnej spokojnosti sociálnych pracovníkov. Úprava daných pracovných charakteristík môže priniesť nielen vyššiu úroveň pracovnej spokojnosti, ale aj zníženie fluktuácie sociálnych pracovníkov, ako aj syndrómu vyhorenia, výkonnosti a kvality služieb poskytovaných klientom.

Postavenie sociálneho pracovníka a jeho vnímanie spoločnosťou je stále rozmanité. Čo je príčinou? Rozsiahla oblasť problémov, sociálnych udalostí ktorými sa sociálny pracovník zaoberá, jeho statusové postavenie v porovnaní s inými pomáhajúcimi profesiami (pracovné podmienky, mzdové ohodnotenie)? Sociálni pracovníci dnešnej doby preberajú zodpovednosť za množstvo činností pri práci s cieľovými skupinami klientov, ktorí sú v zložitých životných situáciách a denne ovplyvňovaní rôznymi sociálnymi udalosťami. Poskytujú sociálne služby, no sami volajú SOS.

(Autorka je okresná predsedníčka Klubu žien SNS – Marína v Považskej Bystrici.)

AKTUÁLNE KAMPANE
POZÝVAME VÁS
HISTORICKÝ KALENDÁR

22. 11. 1939 – Predstavitelia slovenského exilu po nezhodách s Čs. národným výborom založili SNR v Paríži na čele s Milanom Hodžom.

22. 11. 2001 – Vláda SR schválila prelety lietadiel, zapojených do operácie NATO v Afganistane, nad územím SR.

KALENDÁR PODUJATÍ
november 2017
P U S Š P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930EC