Miroslav Magdech: Koniec humanitným odborom?! Hor sa na úrad práce!

28.02.2014

„Vysoké školy by mali na humanitné odbory prijímať študentov len každé dva či tri roky,“ zaznelo z úst pána Dušana Čaploviča, ministra školstva SR. Vyzval týmto spôsobom rektorskú konferenciu a aj zamestnávateľov na „ nekompromisnú “ diskusiu. Podľa ministra Čaploviča vysoké školy na Slovensku produkujú budúcich zamestnancov, ktorých uplatnenie na základe dosiahnutého vzdelania je na mizivej úrovni. Pán Čaplovič sa dokonca vyjadril: ,,Keby som napočítal, koľko je absolventov sociálnej práce za posledných 10 až 15 rokov, každé rómske dieťa v osade by malo svojho sociálneho asistenta.”

Čo teda s tými, ktorý nemajú nadanie na prírodné vedy, technické smery a pod.? Podľa ministra Čaploviča by im malo pravdepodobne postačovať stredoškolské vzdelanie. Je to chyba vysokých škôl, alebo dokonca konkrétnych študentov, že sa chcú v živote venovať oblasti, ktorá im je blízka, napĺňa ich a majú z nej radosť? Myslím, že nie! Je to chyba predovšetkým „vysokých štátnych manažérov“, ktorí sa rozhodli spravovať našu krajinu. Sťaženú možnosť uplatnenia na dnešnom trhu práce nemajú len absolventi humanitných odborov, ale i tých, ktoré pán minister propaguje ako tie, ktoré sú pre túto spoločnosť a trh nosné, prínosné, a podstatné…

Ako by asi v praxi vyzeral tento návrh?

1. alternatíva:
Vysoké školy s humanitným zameraním budú prijímať študentov každé 2 – 3 roky. Študenti, ktorí nemajú nadanie na technické predmety, v snahe uplatniť sa v živote pôjdu predsa študovať technické smery navzdory svojmu presvedčeniu a nadaniu. Ak náhodou po 5 rokoch ako tak zvládnu toto štúdium, s najväčšou pravdepodobnosťou sa ocitnú na úrade práce, pretože spoločnosti pôsobiace na Slovensku chcú len tých najlepších…

2. alternatíva:
Študenti s nadaním na humanitné predmety pôjdu automaticky na úrad práce, nakoľko práve toto je tá „spoločnosť resp. firma“, ktorá týchto ľudí či bude chcieť alebo nie, bude musieť prijať.

3. alternatíva:
Študenti vo veku 18-19 rokov, ktorý budú chcieť študovať na vysokej škole humanitný odbor, budú musieť čakať 3 roky pokiaľ im bude umožnené štúdium. Začnú študovať vo veku 21-22 rokov, pričom štúdium trvá 5 rokov. Teda ukončia štúdium ako 26-27 roční. Keďže zákon umožňuje bezplatné štúdium do veku 25 rokov, znamená to, že si budú musieť 2 roky platiť školné.

Je azda toto ten recept na riešenie nezamestnanosti? V podstate sa týmto návrhom nič nezmení. Ani sa ľuďom nezabezpečí práca, ani nebude viac odborníkov. Každý človek má nadanie na inú profesiu, preto si v živote hľadá uplatnenie, ktoré jeho a jeho rodinu v budúcnosti uživí… Povinnosťou každého štátu by malo byť zabezpečenie práce pre jeho obyvateľov, a nie hľadať chybu tam, kde nie je, resp. zametať problém pod koberec.

Nie je chybou študovať to v čom som dobrý, ale je chybou „vysokých štátnych manažérov, ktorí sa nedokážu, a možno sa ani nechcú postarať o svojich obyvateľov, ktorí im dali vo voľbách svoj hlas. Ich konanie alebo riešenie štátnych otázok skôr pripomína nejakú hru, alebo metódu „ pokus – omyl “. Avšak toto nie je hra, ale moc v rukách, ktorá ovplyvňuje státisíce životov obyvateľov, ktorým ostáva len dúfať, že „bude lepšie“…

V ostatných dňoch naši politici riešia otázky typu: homosexualita, ochrana rodiny, kto bude prezident a ktorý svetoznámy športovec alebo vedec ho podporuje, alebo otázka pritiahnutia na Slovensko investora, ktorý dá síce obyvateľom prácu, no za minimálnu mzdu za pásom. Tu sa stáva doslova otrokom zahraničného investora a bude sa denne báť o svoj príjem, nakoľko mu štát zabezpečil prácu pre odvetvie najviac náchylné na ekonomickú krízu a prepúšťanie… (automobilový priemysel). Títo páni by si mali konečne uvedomiť, že na Slovensku žije široké spektrum obyvateľov. Od roľníkov, robotníkov, po vysoko vzdelaných ľudí.

Nie je chybou vysokých škôl, alebo obyvateľov štátu, že sú na základe svojho vzdelania „nepoužiteľní“. Je to chybou už spomínaných vysokých štátnych manažérov, ktorý svojim voličom pravdepodobne nevedia, nechcú a ani nemajú záujem zabezpečiť na základe ich vzdelania adekvátnu prácu a príjem.