Monika Gergeľová: Dúhový pochod – tenká čiara

08.08.2016

Dnes je tenká čiara medzi ešte morálnym a nemorálnym, čo spôsobil relativizmus hodnôt. Šíriť etické a morálne vedomie, uchrániť tradičné hodnoty, je čoraz ťažšie. No máme tu ústavné funkcie, ktoré majú poslanie chrániť hodnoty dlhé roky skúšané. A nie posúvať morálnu hranicu a spôsobovať chaos a dôsledky na ktoré nie je spoločnosť pripravená.

Nedávny dúhový pochod ma primal zafilozofovať si. Nejdem moralizovať, podotýkam. A v žiadnom prípade sa nechcem dotknúť nikoho. Mám priateľov, ktorých si veľmi vážim a viem, že majú problém, aby ich spoločnosť akceptovala v každodennom živote. No podporovať vulgarizmus, exhibicionistické správanie, upútanie pozornosti vulgárnym spôsobom je silná káva. Aj vyspelá Rímska ríša padla práve na základe konania, ktoré sprevádzal hedonizmus, konzum, neúcta a zvrhlé správanie.

Keď sa ľudia milujú nemám proti tomu nič, lebo láska je pre život vodou. No dúhovým sprievodom nevzrastie v spoločnosti pochopenie a rešpekt, ale skôr väčšia nenávisť a nepochopenie. Ak sa hľadajú vhodné riešenia, tak nech na pôde k tomu určenej, a konanie nech zodpovedá slušnosti. Ak ide o otázku ľudských práv, tak by bolo vhodné zamyslieť sa nad tým, že formovanie práv sa vytváralo na základe uvedomenie si významu hodnôt, ktoré prostredníctvom práv sú chránené a uspokojované. Preto právo spolu s morálkou musia s hodnotami citlivo a spravodlivo narábať. Preto pri zložitých otázkach a morálnych súdoch poznajú pojem pozitívnej diskriminácie. Ale ťažko to aplikovať napríklad pri otázke adopcie detí. Tradičná rodina je mostom medzi jednotlivcom a spoločnosťou. Preto je v rámci výchovy veľmi dôležité citlivo narábať a ,,experimentovať” tam, kde sú v hre deti.

(Autorka je predsedníčka MO SNS Čaňa, okres Košice a okolie.)