Peter Hrbáň: Podpora športu – výzva pre skvalitňovanie života

28.02.2016

Šport je spoločenský i sociálny fenomén, zasahujúci svojimi špecifikami do viacerých oblastí života jednotlivca, rodiny i spoločnosti. Nikto z nás vo svojej bio-psycho-sociálnej podstate dlho nevydrží bez aktívneho pohybu. Z toho vyplýva, že ide o mimoriadnu životnú potrebu, a tá musí byť napĺňaná rovnako ako primárne potreby (pitný režim, spánok…).

Z hľadiska požiadaviek i rozmáhajúcich sa sociálno-patologických javov (drogy, nelátkové závislosti) zostáva oblasť športu aktuálnou otázkou a výzvou. A preto chcem svojim príspevkom osloviť nielen okruh nadšencov, ale i kompetentných, spoluzodpovedných predovšetkým za harmonický rast našich ratolestí. Zabúdať nemožno ani na ľudí v produktívnom a vyššom veku, ak si chcú udržať vitalitu a sviežosť po celý život.

Zvlášť v hektickej nespokojnosti a pretechnizovanej dobe nemožno odignorovať závery výskumných bádaní. Vyplýva z nich nespochybniteľný fakt – pribúda civilizačných ochorení. Týmto konštatovaním sa donedávna vcelku priaznivý zdravotný stav obyvateľstva, vrátane detí, evidentne mení na neuspokojivý. Niet divu, veď aktuálny životný štýl predstavuje neúmerné pracovné i školské zaťaženie, náramné tempo a následne likvidačný stres. Najmarkantnejším problémom je nekontrolovaný konzum, absencia pohybu a športových aktivít pre desiatky premárnených hodín pri televíznej obrazovke, za počítačom, a s tým súvisiaca už takmer závislosť na Internete, facebooku a iných sociálnych sieťach.

Ako bývalý aktívny športovec–hádzanár, zastávam názor, že je treba neodkladne podporiť túto sféru, finančne vo väčšej miere, než ako to bolo doteraz a obnoviť systém, roky fungujúci. Ten totiž akcentoval starostlivosť a výchovu už tých najmladších detí, s dôrazom na ich pohybové zručnosti a neskôr, v staršom veku na osvojovanie si techník a pravidiel niektorej zo športových disciplín, v duchu taktiky fair-play. Je viac než pravdepodobné, že s talentom, v optimálnych podmienkach a pod dohľadom kvalitných trénerov vyrastie z ich zverencov nejeden špičkový športovec, reprezentujúci seba, klub i naše krásne Slovensko.

(Autor je člen SNS Košice IV.)

AKTUÁLNE KAMPANE
POZÝVAME VÁS
HISTORICKÝ KALENDÁR

22. 11. 1939 – Predstavitelia slovenského exilu po nezhodách s Čs. národným výborom založili SNR v Paríži na čele s Milanom Hodžom.

22. 11. 2001 – Vláda SR schválila prelety lietadiel, zapojených do operácie NATO v Afganistane, nad územím SR.

KALENDÁR PODUJATÍ
november 2017
P U S Š P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930EC